ثبت نام در مجله
ورود به پنل کاربری
مهلت ارسال مقالات

آخرین مهلت ارسال مقالات برای دوره ۱ -شماره ۴ -زمستان ۱۴۰۲:

(تمدید شد)

 
بانک ها و نمایه ها

civilica

tpbin

magiran

56454

jref-fa

Irindexing

Untitled

 

 

قوانین

قانون بین المللی کپی رایت

 این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت BY: Creative Commons  می‌باشد.

قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار

این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

open access
دسترسی آزاد به مقالات نشریه
 
DOAJ
 
برنامه ریزی دوسطحی برای بهبود تاب آوری شبکه های توزیع انرژی با استفاده از هاب‌های انرژی جهت مدیریت بحران
دوره 1، شماره ۳، ۱۴۰۲، صفحات 67 - 82
نویسندگان : سینا صمدی قره ورن* 1 ، مهروز نصیری 2

1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

2 شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی،تبریز، ایران.

چکیده :
سیستم‌های هاب انرژی با بهره‌برداری هماهنگ از زیرساخت‌های مختلف نیازهای مشتریان را در شرایط بحرانی برآورده می‌کند و در نتیجه تاب¬آوری سیستم را بهبود می‌بخشد، تلفات را کاهش می‌دهد و هزینه‌های عملیاتی را کاهش می‌دهد. باتوجه‌به افزایش ساخت سیستم هاب انرژی در شبکه‌های توزیع، موضوع طراحی بهینه هاب‌های انرژی موردتوجه بسیاری قرار گرفته است. باتوجه‌به این موضوع، این مقاله یک مدل بهینه‌سازی دومرحله‌ای جدید برای بهبود تاب‌آوری سیستم‌های توزیع در برابر طوفان را ارائه می‌دهد. چارچوب پیشنهادی به‌عنوان برنامه‌ریزی دوسطحی فرموله شده است که تصمیمات آمادگی را در مرحله اول اتخاذ می‌کند و متغیرهای عملیاتی را در مرحله دوم بهینه می‌کند تا تاب¬آوری سیستم را تقویت کند. یک مدل یکپارچه برق و گاز برای بررسی در مورد تعاملات متقابل بین برق و انرژی گرمایی استفاده می‌شود و یک روش محاسباتی برای مدل‌سازی بدترین سناریوهای جریان گاز و برق بر روی شبکه 69 باسه IEEE یکپارچه پیشنهاد شده است.
کلمات کلیدی :
انرژی هاب، بهینه سازی، تاب آوری، شبکه های توزیع انرژی، سیستم انرژی یکپارچه.