ثبت نام در مجله
ورود به پنل کاربری
مهلت ارسال مقالات

آخرین مهلت ارسال مقالات برای دوره ۱ -شماره ۴ -زمستان ۱۴۰۲:

(تمدید شد)

 
بانک ها و نمایه ها

civilica

tpbin

magiran

56454

jref-fa

Irindexing

Untitled

 

 

قوانین

قانون بین المللی کپی رایت

 این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت BY: Creative Commons  می‌باشد.

قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار

این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

open access
دسترسی آزاد به مقالات نشریه
 
DOAJ
 
جایابی بهینه کنترل کننده پخش توان بین خطوط به منظور کاهش همزمان تلفات، هزینه و بهبود بارپذیری سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم PESA_II
دوره 1، شماره ۱، ۱۴۰۲، صفحات 41 - 54
نویسندگان : احسان اکبری* 1

1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران

چکیده :
استفاده از ادوات FACTS به دلیل بهبود ظرفیت انتقال خطوط و کاهش تلفات و هزینه¬های مربوط به سیستم قدرت در حال افزایش می¬باشد و به همین دلیل ادوات جدیدی مورد استفاده قرار می¬گیرد. یکی از این ادوات، کنترل کننده پخش توان بین خطوط (IPFC) می¬باشد که وظیفه اصلی آن، کنترل توان بین خطوطی سیستم انتقال است و يکي از جديدترين ادوات FACTS مي‌باشد. در اين مقاله به جايابي و تنظيم پارامترهاي قابل کنترل IPFC به صورت بهينه پرداخته شده است. هدف اصلي اين جایابی بهينه IPFC به صورت چند هدفه در شبكه قدرت به منظور کاهش همزمان تلفات سیستم، هزینه و همچنین بهبود بارپذیری سیستم با در نظر گرفتن قیود مربوطه می‌باشد. به منظور انجام مطالعات جايابي از الگوریتم انتخاب مبتنی بر شکل¬دهی پرتو یا PESA_II، استفاده شده است و روند جايابي بر روي شبکه 30 باسه IEEE صورت گرفته است. نتایج نشان می¬دهد که کلیه شاخص¬ها بهبود یافته است به نحوی که نسبت به حالتی که IPFC در شبکه حضور ندارد، تلفات توان اکتیو (%)43/59 کاهش، بارپذیری (%)08/32 افزایش، تلفات توان راکتیو (%)63/26 کاهش و هزینه سوخت نیروگاه¬ها (%)01/59 کاهش داشته است.
کلمات کلیدی :
الگوریتم بهینه سازی، برنامه ریزی ریاضی، جایابی بهینه IPFC، کاهش تلفات و هزینه.