ثبت نام در مجله
ورود به پنل کاربری
مهلت ارسال مقالات

آخرین مهلت ارسال مقالات برای دوره ۱ -شماره ۴ -زمستان ۱۴۰۲:

(تمدید شد)

 
بانک ها و نمایه ها

civilica

tpbin

magiran

56454

jref-fa

Irindexing

Untitled

 

 

قوانین

قانون بین المللی کپی رایت

 این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت BY: Creative Commons  می‌باشد.

قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار

این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

open access
دسترسی آزاد به مقالات نشریه
 
DOAJ
 
عملکرد ریزشبکه قدرت با بهره گیری ادوات UPQC با روش منطق فازی
دوره 1، شماره ۱، ۱۴۰۲، صفحات 1 - 22
نویسندگان : رضا محمدی 1 ، سید ایمان سیدی* 2 ، احد سلیمی 3

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت

2 استادیار بخش مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت

3 استادیار بخش مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت

چکیده :
از عمومی ترین مسائل در توزیع توان، بهبود کیفیت ریز شبکه و توسعه شبکه های هوشمند است. بسیاری از کاربردهایی که در سطح ریز شبکه اجرا می شوند را می توان به عنوان عملگرهای شبکه هوشمند در نظر گرفت. در این مقاله، دو استراتژی کنترلی مختلف برای بهسازی یکپارچه کیفیت توان ارائه و پیاده سازی شده اند. استراتژی کنترلی اول با استفاده از روش منطق فازی و استراتژی کنترلی دوم با استفاده از کنترل کننده تناسبی انتگرالی در سیستم انرژی ریز شبکه پیاده سازی شده است. ریز شبکه با بهره گیری از این روش، به دنبال ردیابی اختلالات شبکه هوشمند و بهبود کیفیت سیستم با انعطاف پذیری بالا است. در انتها، نتایج عملکرد کنترل کننده منطق فازی پیشنهادی را با کنترل کننده تناسبی انتگرالی مرسوم و کنترل کننده پیشبین مدل مقایسه می کنیم.
کلمات کلیدی :
بهساز یکپارچه کیفیت توان، کیفیت توان، فیلتر، کنترل منطق فازی، ریزشبکه.